Diyarbakır Masaj Salonu Mutlu Son Jale

Karotis hastalığına karotid arter daralması veya tıkanması neden olur. Diyarbakır masaj salonu Bu hastalık felç veya beyin fonksiyonu kaybıyla karakterize inme bozukluğunun en önemli nedenidir. Bu hastalık arteriyoskleroz denilen ateroskleroz probleminden kaynaklanmaktadır. Diyarbakır masaj salonu Çoğu hastada kalp damarlarında veya bacak damarlarında bir hastalık vardır. Yaşın ilerlemesi hastalığın görülme sıklığını arttırır. Diyarbakır masaj salonu . Karotis arter darlığı meydana geldiğinde, stenozda pıhtılaşma veya darlık beyne girerek beynin tıkanmasına neden olarak beyin hücrelerinde oksijen kaybına neden olur. Karotis veni daralması ve ardından tıkanma da hastalığın nedenidir. Beyin beslenemediğinden ciddi etkiler meydana gelir. Çoğu hastada herhangi bir semptom veya semptom yoktur. Ani inme hastalığın ilerlemesi ile ortaya çıkar. Bazen hastalığın hafif semptomlarından sonra inme meydana gelebilir. Bu şikayetler geçici iskemik ataklar olarak tanımlanmaktadır. Sorun genellikle kesikli pıhtıların tıkalı veya tıkalı damarlardan kesilmesinden ve pıhtı tarafından tıkanmış beyindeki bölgenin işlevlerinin kaybından kaynaklanır. Şikayetler genellikle 1-2 saat veya 24 saat içinde çözülür. Hastalarda şikayetler; gözde kısmi veya tam körlük oluşabilir. Bu, hastalar tarafından perde darbesi olarak ifade edilir. Genellikle bu sorun 10-15 dakika içinde doğrudur. Ek olarak, kol veya bacakta geçici felç oluşabilir. Hastalar konuşmakta zorluk çeker, kelimeleri ayırmakta zorlanırlar. Çoğu şikayet iz bırakmadan kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, yaklaşmakta olan ağır inmenin öncüleri olarak kabul edilirler. Hastalar genellikle bir yılda felç geçirir. İnme, hastalarda 24 saatten fazladır. Konuşma güçlüğü, körlük, bilinç kaybı gibi belirtiler hastanın uzun vadeli etkileridir. Genellikle hastanın ölümüyle sonuçlanan bu etki, bazı hastalarda iz bırakmadan izlenebilir, bazılarında ise sakatlık oluşabilir. Hastalardaki şikayetler genellikle tanı için önemlidir. Dinleme cihazı ile hastanın boynunu dinleyen doktor karotis hastalığı olduğundan şüphelenebilir. Kesin tanı koymak için bazı görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar renkli doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografik anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve anjiyografiyi içerir. Bu hastalara karotis hastalığı tanısı konur. Bilgisayarlı tomografik muayene, inme sorunu olan hastalarda çok faydalıdır. Bu hastalığın tedavisinde karotid arterdeki tıkanma derecesi, beynin kanlanması, hastanın genel durumu tedavinin şeklini belirlemeye yardımcı olur. Darlık derecesi% 70’i geçerse, şikayetleri varsa hastanın cerrahi olarak tedavi edilmesi kaçınılmazdır. Şikayeti olmayan hastalar ameliyat için karotid arter tıkanmasının% 80’inden fazla olmalıdır. Stenozlu hastaları açma girişiminde bulunulmasına rağmen, müdahale yapılmasa bile arteriyosklerozu tedavi etmek için çeşitli tedaviler yapılır. Bunlar, kolesterolü düşürmeyi, yüksek tansiyonu düşürmeyi içerir. Kan inceltici ilaç da uygulanır. En sık görülen stenoz nedeni olan ven içindeki plağın çıkarıldığı endarterektomi yapılır. Alternatif olarak, karotis stenti yapılır. Bu yöntem endarterektomi gibi etkili ve başarılı bir sonuç verir. Hastalarda eşlik eden hastalıklar varsa stentleme tercih edilir ve endarterektomi operasyonu risklidir. Bu işlem lokal anestezi ile yapılır. Kateter yardımıyla darlık, bölgedeki darlığı arttırır ve metal bir destek koyarak darlık etkisini azaltır. Hastalar tedaviye ne kadar erken başlarlarsa, başarı o kadar yüksek olur.