Kulp Masaj Salonu Mutlu Son Jasmi̇n

Omurga, omurgayı birbirine bağlayan eklemler, diskler, bağlar, omurilik ve kasların uyumlu birlikteliği ile sağlıklı bir bel elde edilir. Kulp masaj salonu Belde, aralarında disk bulunan 5 omurga vardır. Vücudun ağırlığını bacaklara aktaran bel, burada bulunan yapıları sağlar. Kulp masaj salonu Lomber disk herniasyonu olarak tanımlanan disk fıtığı olarak adlandırılan diskte omurga problemi arasında disk adı verilen disk vardır. Bu rahatsızlık genellikle disk 2’den kaynaklanır, diskin herniasyonu veya sinir kökleri üzerinde baskı ile sonuçlanır. Kulp masaj salonu . Hastaların tedavisinde tanı, öncelikle muayene, radyolojik muayene ve laboratuvar testleri ile doğrulanmalıdır. Bu durumda, iki farklı seçenek tercih edilir. İlk seçenek, yatak istirahati, ilaç kullanımı, fizik tedavi ve ağrıyı gidermek için girişimsel prosedürler de dahil olmak üzere koruyucu tedavileri içerir. İkinci seçenek hastaların cerrahi tedavisidir. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı kararına göre, bu tedavi seçeneklerinden biri tercih edilmektedir. Endoskopik cerrahi yöntemlerin bel fıtığı tedavisinde çok yararlı etkileri vardır. Cerrahi tedavi seçeneğinin seçiminde, hastaların sosyal hayatlarını etkileyebilecek ağrıların varlığı, iş ve aile hayatını etkileyebilecek ağrı, yatak istirahati, ilacın kullanımı, ağrı gibi fizik tedavi yöntemleri Tedavi edilebilir. Üriner ve dışkı inkontinansı, bacaklardaki kuvvet kaybı faktörler arasındadır. Son yıllarda, cerrahi tedavilerin gelişmesi, bacaklarda ve ağrıda güç kaybı gibi etkileri olan bel fıtığı tedavisinde oldukça etkili olmuştur. Bu semptomlara neden olan fıtıklaşmış disk, bu yöntemle imha edilir. Açık diskektomi, mikrodiskektomi veya lomber disk fıtığı olan hastalarda endoskopik cerrahi birkaç faydalı etkiye sahiptir. Endoskopik yöntemler, hastaların diğer cerrahi yöntemlere göre iyileşmesini hızlandırır ve hasta ve cerrah için rahat bir tedavi sağlar. Bu ameliyat lomber bölgenin arka veya yanlarına girilerek yapılır. Yan endoskopik cerrahide diğer yöntemlerden daha küçük bir insizyon yapılır. Endoskopik yöntemlerin beyin ameliyatlarında önemli bir yeri vardır. Bu şekilde, 4 mm endoskopa yerleştirilen fıtıklaşmış disk bölgesine kesiğin yanından 1 cm, bölge ekrandan izlenerek izlenir. Hastalara lokal ve epidural anestezi uygulandığı için, hastaların taburcu edilmesi cerrahi işlemden yaklaşık 6 saat sonra gerçekleşir. Bu yöntemle fıtıklaşmış disk ameliyatı sonrası hastalar 4 saat sonra yürümeye başlar. Oturup tuvalete gidebilir. Diğer yöntemlerde, hastalar bunu belirli bir zamanda yaparlar. Aynı gün bile taburcu edilemezler. Lomber disk herniasyonunun endoskopik cerrahi, komplikasyonlar azalır ve hastaların rahatı yüksek düzeyde sağlanır. Hastalar aynı günde taburcu edilir ve 3 gün dinlendikten sonra işe geri dönebilir. Endoskopik cerrahi konusunda uzman olan bir beyin cerrahına hasta tarafından karar verilir. Belirli durumlarda ameliyat edilecek endoskopik kapalı disk fıtık hastaları belirli koşulları sağlamalıdır. Fıtık endoskopik yöntemler kullanılarak tedavi edildiğinde, çalışmalara göre hastalığın nüks oranı sadece% 5-12’dir. Lomber fıtık tedavisinde kullanılan cerrahi işlemler cerrah için verilmelidir. İyi bir vizyon, başarının en önemli kriteridir. Endoskopik yöntemler, tıbbın birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ameliyatın ekranda yapılması ve kesimin çok küçük olması hastanın iyileşmesine önemli katkı sağlar. Bu nedenle lomber disk fıtığının tedavisinde, cerrahi karar verilirse, koşullar uygunsa endoskopik yöntemler tercih edilmelidir.